Обявление

На основание чл.4, ал.2 от ПМС 59/2003 г. /ДВ, бр.25/

„УСТРА – ХОЛДИНГ“ АД, гр.Кърджали

 

ОБЯВЯВА

 

На заинтересованите лица и общественост, че в имот №40909.126.60 по КККР на гр.Кърджали има следното инвестиционно предложение: „Строителство на административна сграда, ТИР паркинг и обществено обслужване с обща площ 7540 м2“

Писмени становища и мнения се приемат до 15.10.2015 г. в:
РИОСВ – Хасково, ул.“Добруджа“ №14; e-mail: tatanasova@riosv-hs.org; тел.: 038 / 601614
Община Кърджали, бул. „България“ №41; e-mail: ekologia_kj@abv.bg; тел.: 0361 / 67379; 67380

Дата на публикуване на обявлението: 01.10.2015 г.

Във връзка с гореизложеното инвестиционно намерение, може да намерите допълнителна информация тук