Проекти

Диагностично-консултативен център • гр.Кърджали

Диагностично-консултативен център • гр.Кърджали

Диагностично-консултативен център • гр.Кърджали

Диагностично-консултативен център I гр.Кърджали

Общинска администрация гр.Кърджали

Общинска администрация гр.Кърджали

Общинска администрация гр.Кърджали

Общинска администрация гр.Кърджали

Театър „Димитър Димов“ • гр.Кърджали

Театър „Димитър Димов“ • гр.Кърджали

Театър „Димитър Димов“ • гр.Кърджали

Театър „Димитър Димов“ • гр.Кърджали

МБАЛ „д-р Атанас Дафовски“ • гр.Кърджали

МБАЛ „д-р Атанас Дафовски“ • гр.Кърджали

МБАЛ „д-р Атанас Дафовски“ • гр.Кърджали

МБАЛ „д-р Атанас Дафовски“ • гр.Кърджали

Обреден дом • гр.Кърджали

Обреден дом • гр.Кърджали

Обреден дом • гр.Кърджали

Обреден дом • гр.Кърджали

Клон на Банка ДСК • гр.Кърджали

Клон на Банка ДСК • гр.Кърджали

Клон на Банка ДСК • гр.Кърджали

Клон на Банка ДСК • гр.Кърджали

Мост на път Е-85 Кърджали – Маказа

Мост на път Е-85 Кърджали – Маказа

Мост на път Е-85 Кърджали – Маказа

Мост на път Е-85 Кърджали – Маказа

Монтаж на греда на Мост на път Е 85 Кърджали - Маказа

Монтаж на греда на Мост на път Е 85 Кърджали – Маказа

Монтаж на греда на Мост на път Е 85 Кърджали - Маказа

Монтаж на греда на Мост на път Е 85 Кърджали – Маказа

Разширение на ВЕЦ „Студен кладенец“

Разширение на ВЕЦ „Студен кладенец“

Разширение на ВЕЦ „Студен кладенец“

Разширение на ВЕЦ „Студен кладенец“

Изграждане на подпорна стена * гр.Джебел

Изграждане на подпорна стена * гр.Джебел

Изграждане на подпорна стена * гр.Джебел

Изграждане на подпорна стена * гр.Джебел

Направа на шлайфан бетон

Направа на шлайфан бетон

Направа на шлайфан бетон

Направа на шлайфан бетон

Производство на стоманобетонови греди

Производство на стоманобетонови греди

Производство на стоманобетонови греди

Производство на стоманобетонови греди