Портфолио

През годините дружеството е построило стотици жилищни сгради с прилежащата им инфраструктура в Русия – гр.Ростов на Дон и в България – София, Кърджали, Ардино, Момчилград, Джебел, Крумовград, Ивайловград и други. Успоредно с изграждането на тези над 10 000 апартамента, дружеството се е погрижило и за реализацията на ВиК и Електро инфраструктурата към тях, благоустрояването и паркингите.

Дружеството е изпълнило редица Обществени сгради в гр.Кърджали и Общинските центрове в региона.

Някои от по значимите обекти в гр.Кърджали са:

 • Диагностично-консултативен център I
 • Общинска администрация Кърджали
 • Театър „Димитър Димов“
 • МБАЛ „д-р Атанас Дафовски“
 • Обреден дом
 • Клон на Банка ДСК
 • Хотел „Арпезос“
 • Хотел „Устра“
 • Профсъюзния дом
 • Училища и други

А в региона на Област Кърджали са:

 • Класни училища в гр. Джебел, с. Кирково и с. Подкова
 • Читалище в гр. Момчилград
 • Климатична гимназия в гр. Ардино
 • Общежития
 • Детски градини
 • и много други

Всички големи промишлени предприятия в гр. Кърджали и Областта са изградени от „Устра Холдинг“ АД:

• “Пневматика” АД • “Арда – инструмент” АД • “Бистрец” АД • “МонеК – юг” АД • Винарска изба и Завод за крепителни детайли в Ивайловград

 

Дружеството е изпълнило и редица инфраструктурни обекти:

 • I-ви етап на път Е-85 Кърджали – Маказа – ССП на км.368+665 – Мост на км. 374+624 – ССП на км.375+678
 • II-ри етап на път Е-85 Кърджали – Маказа – Мост на км.345+360 – Мост на км.355+220
 • Разширение на ВЕЦ „Студен кладенец
 • Нов електролитен цех – ОЦК – гр.Кърджали
 • СМР за опазване и укрепване на археологически комплекс „Перперикон“
 • Интегриран проект за подобрение на водния сектор на гр. Хисаря
 • Реконструкция канализационна мрежа на гр.Кърджали
Други обекти част от портфолиото на „Устра Холдинг“ АД са:

 • „Интис” ООД гр.Русе – Техническа ликвидация на стоманобетонен бетонов център с височина 25м. и прилежащата естакада към него.
 • „Пиринхарт” АД гр.Разлог – Техническа ликвидация на комбинат за целулоза и хартия – гр.Разлог
 • „Пиринленд Инвестмънтс” ЕАД гр.София – Техническа ликвидация на комбинат за дрожди – гр.Разлог
 • „Полимери“ АД – Техническа ликвидация стара част на завода – гр.Девня
 • Фабрика за хартия “Стамболийски” ЕАД – Техническа ликвидация на естакада за въглища и склад за въглища с височина 22м. – гр.Стамболийски
 • „Лайт импекс М“ ЕООД – Техническа ликвидация на част от завод Полимери – гр.Варна
 • Община „Братя Даскалови“ с.Братя Даскалови – Техническа ликвидация на бивше читалище
 • “Витамина – ЕС“ АД – Техническа ликвидация на цех „Ензимно“ и „Хладилно депо“ – гр.Стамболийски