Устра Комплект ООД

Устра Комплект ООД

Бетонови тръби

„Устра – Комплект“ ООД е част от “Устра Холдинг” АД , с основен предмет на дейност – производство и търговия на бетонови, стоманобетонови и стоманени изделия,  арматура и арматурни заготовки, детайли и комплектации по проект на клиента.

Дружеството разполага с цехове за арматурни заготовки и за железарски услуги, оборудвани с необходимия машинен парк. На територията на фирмата има обособени открити и закрити площадки за производство на:

  • тротоарни плочи
  • пътни и градински бордюри
  • бетонови тръби с римес – машини от ф200 до ф800
  • бетонни блокчета за рудодобивните предприятия
  • бетонови и стоманобетонови тръби с диаметри над 1 метър
  • панели по заявка ня клиента
  • пилоти за укрепителни работи
  • коминни тела за жилищното строителство и всякакви изделия посочени от клиента

Дружеството  работи със ново технологично оборудване.  Произвежданите изделия и детайли се придружават с декларации за съответствие на основание действаща Система за производствен контрол.