За нас

„Устра – Холдинг“ АД, Седалище на дружеството

„Устра – Холдинг“ АД, Седалище на дружеството

Търговско дружество “Устра – Холдинг” АД, гр. Кърджали е основано през 1948 г. Строи обекти на територията на Oбласт Кърджали и в градовете София, Варна, Бургас, Попово и други. Извършва международна дейност в Русия, като подизпълнител на немската фирма “Хохтиф”.

Дружеството се представлява от Изпълнителния директор, който организира и ръководи дейността на централизиран принцип. Основните предмети на дейност на „Устра – Холдинг“ АД са Строителство, проектиране и ремонти, Инвестиции и мениджмънт, Производство и търговия, Транспорт и механизация.

Портфолиото на фирмата е богато и включва инвестиционни проекти на жилищни сгради, обществено-обслужващи обекти, промишлени предприятия, инфраструктурни обекти и редица дейности за благоустрояване. „Устра-Холдинг” АД има и специализирана дейност от март 2004 г. в областта на Разрушаването на сгради – механизирано и чрез взривяване.

Всички дейности нa „Устра Холдинг“ АД се извършват, чрез дъщерните дружества на компанията:

„Устра – Бетон” ООД – производство и търговия на бетонови, варови и циментови разтвори, строителни материали и продукти. Дружеството извършва автотранспортни услуги и услуги със строителна механизация, отдава под наем движимо и недвижимо имущество.

“Устра – Комплект” ООД – производство и търговия на бетонови, стоманобетонови и стоманени изделия, арматура и арматурни заготовки, детайли и комплектации по проект на клиента.

„Устра – Тур“ ЕООД – хотелиерска, туроператорска и ресторантьорска дейност. Дружеството притежава собствен Хотелски комплекс – “Устра”

Център за професионално обучение над 50 специалности и 20 различни професии.

„Устра – Холдинг“ АД притежава редица Сертификати:

Дружеството е член на Българска строителна камара и притежава необходимите лицензии за извършване на всички видове строителни услуги. Вписано е в Централния професионален регистър на строителя и притежава следните удостоверения за строежи:

 • Първа група – строежи от първа до пета категория
 • Втора група – строежи от втора до четвърта категория
 • Трета група – строежи от втора и трета категория
 • Четвърта група – строежи от първа до четвърта категория
 • Пета група – отделни видове строително-монтажни работи

„Устра – Холдинг“ АД притежава собствена материално-техническа база, транспортна техника, тежки строителни машини – багери, булдозери, челни товарачи, компресори, бетоновози, ударно-пробивни машини, ръчни механизирани инструменти, валяци, виброплочи, хидравлични чукове, щипки за разрушаване на стоманобетонови конструкции, трамбовки, флексове за рязане на бетон и асфалт и други. Разнообразната строителна механизация и автотранспортни средства се поддържат в ремонтните цехове на базата за механизация и автотранспорт.

Дружеството извършва добив на речна баластра и производство на плътен добавъчен материал (пясък, филц и чакъл) посредством Договор за предоставяне на концесия от 06.01.2006 г. за Добив на подземни богатства (строителни материали) – пясък и чакъл, от Находище “Сушево”, Община Момчилград, Област Кърджали.

От 2013 година „Устра – Холдинг“ АД разполага и със собствен Център за професионално обучение за повече от 50 специалности и 20 различни професии.

Отчитайки важността на качеството на строителството и строителните продукти, ръководството на дружеството следи за стриктно спазване на законовите и подзаконови нормативни документи, регламентиращи дейността и вътрешни норми и инструкции на фирмата, за осигуряване на контрол на качеството на произвежданата продукция, изпълняваните видове строително-монтажни работи и строителни услуги.

„Концепцията на дружеството е оптимална и гъвкава организация на строителния процес и високо качество на крайния продукт. Квалифицирания персонал, отличната материално – техническа база и богатият опит ни дават самочувствие, че можем да се справим с предизвикателствата в строителния бранш.“

Екипът от професионалисти,работещи в дружеството предоставя на своите клиенти високо качество на изпълнение за максимално кратък срок, а доброто познаване на новостите в строителните технологии и материали е отлична предпоставка за осигуряване на висока ефективност и дълъг срок на годност на изпълнените от дружеството обекти.

Повече ...

Техника

 • Верижен багер JCB JS330 Long Reach
  • Дължина на стрелата 22м. Оперативно Тегло 43 т.
 • Верижен багер ATLAS 1804LC
  • Обем на когата 1.8 м3 Тегло 30 т.
 • Верижен багер HYUNDAI 290LC7-A
  • Обем на кофата 1.85 м3 Тегло 30 т.
 • Верижен багер HYUNDAI 210LC7A
  • Обем на кофата 1.30 м3 Тегло 22 т.
 • Верижен багер KOMATSU PC – 450 Demolution
  • Дължина на стрелата 28 м.
 • Верижен багер KUB OTA KX-161-3
  • Обем на кофата 0.45 м3 Тегло 5.2 т.
 • Верижен багер PEL JOB
  • Обем на кофата 0.45 м3 Тегло 5.3 т.
 • Булдозер KOMATSU D155 A-1
  • Тегло 45 т.
 • Булдозер T-130
  • Тегло 16 т.
 • Булдозер T-170
  • Тегло 16 т.
 • Валяк Bomag BW 21 1 D-4
  • Тегло 12 т.
 • Автокран FAIT
  • Дължина на стрелата 32 м. Товароподемност 30 т.
 • Мобилна трошачка EXTEC C12+
  • Производителност 350 т/ч
 • Хидравличен чук Фурокава F35
  • Тегло 2270 кг
 • Ножица за разрушаване и рязане на желязо Trevibenne MK15
  • Експлоатационно тегло 2026 кг
 • Ножица за разрушаване VTN-MT28
  • Експлоатационно тегло 2800 кг
Верижен багер Komatsu PC-450

Верижен багер Komatsu PC-450 Стрела – 28 метра

Булдозер KOMATSU D155

Булдозер KOMATSU D155

Верижен багер ATLAS 1804LC

Верижен багер ATLAS 1804LC

Мобилна трошачка EXTEC C12+

Мобилна трошачка EXTEC C12+

Повече ...

Сертификати

Повече ...

Проекти

Диагностично-консултативен център • гр.Кърджали

Диагностично-консултативен център • гр.Кърджали

Диагностично-консултативен център • гр.Кърджали

Диагностично-консултативен център I гр.Кърджали

Общинска администрация гр.Кърджали

Общинска администрация гр.Кърджали

Общинска администрация гр.Кърджали

Общинска администрация гр.Кърджали

Театър „Димитър Димов“ • гр.Кърджали

Театър „Димитър Димов“ • гр.Кърджали

Театър „Димитър Димов“ • гр.Кърджали

Театър „Димитър Димов“ • гр.Кърджали

МБАЛ „д-р Атанас Дафовски“ • гр.Кърджали

МБАЛ „д-р Атанас Дафовски“ • гр.Кърджали

МБАЛ „д-р Атанас Дафовски“ • гр.Кърджали

МБАЛ „д-р Атанас Дафовски“ • гр.Кърджали

Обреден дом • гр.Кърджали

Обреден дом • гр.Кърджали

Обреден дом • гр.Кърджали

Обреден дом • гр.Кърджали

Клон на Банка ДСК • гр.Кърджали

Клон на Банка ДСК • гр.Кърджали

Клон на Банка ДСК • гр.Кърджали

Клон на Банка ДСК • гр.Кърджали

Мост на път Е-85 Кърджали – Маказа

Мост на път Е-85 Кърджали – Маказа

Мост на път Е-85 Кърджали – Маказа

Мост на път Е-85 Кърджали – Маказа

Монтаж на греда на Мост на път Е 85 Кърджали - Маказа

Монтаж на греда на Мост на път Е 85 Кърджали – Маказа

Монтаж на греда на Мост на път Е 85 Кърджали - Маказа

Монтаж на греда на Мост на път Е 85 Кърджали – Маказа

Разширение на ВЕЦ „Студен кладенец“

Разширение на ВЕЦ „Студен кладенец“

Разширение на ВЕЦ „Студен кладенец“

Разширение на ВЕЦ „Студен кладенец“

Изграждане на подпорна стена * гр.Джебел

Изграждане на подпорна стена * гр.Джебел

Изграждане на подпорна стена * гр.Джебел

Изграждане на подпорна стена * гр.Джебел

Направа на шлайфан бетон

Направа на шлайфан бетон

Направа на шлайфан бетон

Направа на шлайфан бетон

Производство на стоманобетонови греди

Производство на стоманобетонови греди

Производство на стоманобетонови греди

Производство на стоманобетонови греди

Повече ...